De spuisluis bij Zoutkamp is maandagavond dichtgezet. Dit heeft het waterschap Fryslan gedaan zodat het natuurijs op het Lauwersmeer kan aangroeien.

Ook waterschap Noorderzijlvest neemt maatregelen om de ijsgroei te bevorderen. Noorderzijlvest is nog bezig met het versneld wegpompen van overtollig water zodat gemalen in de provincie kunnen worden stilgezet. Dat zal op zijn vroegst woensdag of donderdag kunnen.

RtvNoord